Política de privadesa

Avís Legal
1. Dades identificatives del lloc web:
En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic d’Espanya, li informem que aquesta pàgina Web és propietat de Santi Capó Capella, amb domicili a Maó, avda. Josep Anselm Clavé, 262 , amb C.I.F. 41734648K. Amb telèfon 971366340 i correu electrònic d’atenció al client [email protected]. Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya,quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web.L’accés a la nostra pàgina web per part de l’USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació integra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem llegeixi detingudament. L’USUARI en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d’ús del mateix. Si l’usuari no estigués d’acord amb les    presents condicions d’ús, s’haurà d’abstenir d’utilitzar aquest portal i operar per mitjà del mateix. En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració del nostre web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

2. Condicions d’Ús
La simple i mera utilització de la Pàgina atorga la condició d’usuari de la Pàgina, bé sigui persona física o jurídica, i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’Avís legal. Si l’Usuari no estigués d’acord amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal,
s’abstindrà d’utilitzar la Pàgina. Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada
per Santi Capó Capella pot ser diferent en cada moment en què l’Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l’Usuari ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en que accedeixi a la Pàgina.
L’Usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d’aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins dels continguts que conformen la Pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i
bons costums generalment acceptades. A aquest efecte, l’Usuari s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar , inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per Santi Capó Capella d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari). L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material o contingut en la Pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies,
enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador. Així mateix, de conformitat amb tot això, l’Usuari no podrà: Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització escrita i explícita de Santi Capó Capella que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès. Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de Santi Capó Capella o dels seus titulars, de les empremtes i / o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement. L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i inclús d’intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Pàgina, i / o dels Continguts.
3. Propietat Intel·lectual
La informació i els continguts que es recullen en el present lloc web, així com el codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, el programari i els textos i no es permet la reproducció i / o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, la seva modificació, la seva transformació ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per Santi Capó Capella. L’Usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en
aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per incórrer en activitats il·lícites.
4. Disponibilitat de la pàgina
Santi Capó Capella no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Pàgina, als seus Continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los. Per tant, Santi Capó Capella no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts
en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ. Santi Capó Capella exclou, amb les excepcions previstes en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la Pàgina i dels Continguts, al no
compliment de l’expectativa d’utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la Pàgina i als Continguts. L’accés a la Pàgina no implica l’obligació per part de Santi Capó Capella de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari,en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, Santi Capó Capella no es fa responsable dels possibles errors
de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de la Pàgina , ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a
conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.
5. Protecció de dades de caràcter personal
Santi Capó Capella és conscient de la importància de la privacitat de les dades de caràcter personal i per això, ha implementat una política de tractament de dades orientada a proveir la màxima seguretat en l’ús i recollida dels mateixos, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics en les línies d’actuació de l’entitat. D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades que ens faciliti voluntàriament a través dels formularis, via correu electrònic o telèfon seran incorporades a un fitxer automatitzat. El va registrar i tractament d’aquestes dades té com a finalitat la gestió de les seves comandes, així com la realització d’estudis de màrqueting per oferir-li, de forma segmentada i personalitzada, informació pròpia sobre equips i promocions especials per a clients. Segons el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LO 15/1999), Vostè pot exercitar en tot moment els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals.
6. Limitació de responsabilitat:
Santi Capó Capella exclou tota responsabilitat per les decisions que l’Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de la Pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.
7. Disponibilitat dels continguts:
La prestació del servei de la Pàgina i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. Santi Capó Capella no obstant això, queda autoritzat per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la pàgina i / o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, Santi Capó Capella advertirà prèviament la terminació o suspensió de la Pàgina.
8. Jurisdicció:
Per qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, totes les parts que intervenen es sotmeten als Jutges i Tribunals de Espanya (?) renunciant de forma expressaa qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls. Legislació aplicable: l’Avís Legal es regeix
per la llei espanyola. Copyright © 2016 – Santi Capó Capella. Tots els drets d’autor per les lleis i tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.