Arracades plata calat quadrat


Arracades plata calat cercle


Arracades plata calat rectàngle


Penjoll plata calat quadrat, 39 mm.


Penjoll plata calat cercle, 39 mm.


Penjoll plata calat rectàngle, 39 mm.


Arracades or i plata, calat quadrat


Arracades or i plata, calat cercle


Arracades or i plata, calat rectàngle


Penjoll or i plata, calat quadrat, 39 mm.


Penjoll or i plata, calat cercle, 39 mm.


Penjoll or i plata, calat rectàngle, 39 mm.


Penjoll or i plata, calat quadrat, 55 mm.


Penjoll or i plata, calat cercle, 55 mm.


Penjoll or i plata, calat rectàngle, 55 mm.