Agulla rectàngle horitzontal en plata, amb imatge de roques de Menorca