Agulla rectàngle en plata, amb imatge de roques de Menorca